CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 07/2022 – DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG BT HẢI HÒA – BÌNH MINH HUYỆN TĨNH GIA (NAY LÀ THỊ XÃ NGHI SƠN), TỈNH THANH HÓA VÀ DỰ ÁN KHU ĐẤT ĐỐI ỨNG

Trong tháng 07/2022, Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Hải Hòa – Bình Minh, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Dự án VNC Ocean Park Hải Hòa đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số hạng mục công việc cụ thể:

  • Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp tại phường Nguyên Bình, Bình Minh và Xuân Lâm; Kiểm kê đất ở các phường: Xuân Lâm, Hải Hòa.
  • Tiến độ thi công: Gấp rút thi công các gói: Gói XL 02A (Km1+100 – Km1+771.30): Đắp đất K90 vỉa hè; Gói XL 02B (Km1+771.30 – Km3+137.34): Đắp đất K90 vỉa hè, Thi công hoàn thiện lớp cấp phối đá dăm loại 2 (subbase), Thi công hệ thống thoát nước dọc tuyến (cống tròn + hố ga), Đào khuôn đường, Thi công hệ thống thoát nước dọc tuyến; Gói XL 03 (Km3+137.34 – Km4+815.46) cụ thể: Thi công hoàn thiện tường chắn mố (M1 và M2), Lắp đặt dầm bản (32 phiến), Thi công hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc (cống tròn + hố ga), Đắp đất hoàn thiện K95 nền đường, Đắp đất hoàn thiện K98 nền đường, Thi công hoàn thiện lớp cấp phối đá dăm loại 2 (subbase).

    Đối với Dự án VNC Ocean Park Hải Hòa hiện đang thúc đẩy hoàn thiện kiểm kê; đền bù đất nông nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng

      Trong tháng 08/2022 Công ty cổ phần BT Hải Hòa – Bình Minh sẽ tiếp tục thi công đắp K95, K98 nền các tuyến đường. Song song các công tác thi công hệ thống thoát nước mưa và hoàn tất cấp phối đá dăm gói XL02A; hoàn thành hạng mục giải phòng mặt bằng và đền bù dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Hải Hòa – Bình Minh. Chi trả  đất nông nghiệp gói XL01 phường Hải Hòa;  Trình thẩm định đất ở các phường Bình Minh và Nguyên Bình; Kiểm kê mồ mả, áp giá công khai đến từng hộ dân có mồ mả bị ảnh hưởng. 

Dự án VNC Ocean Park Hải Hòa thúc đẩy hoàn thiện kiểm kê; đền bù đất nông nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng.

Km3+176,85 – KM3+600 KM4+100 – KM4+815,46
Thi công đoạn cầu Kệnh Trắng – KM3+159,89